Murapol Bieńczycka

Murapol Bieńczycka – zespół budynków mieszkalnych w Krakowie o powierzchni 47,000 m2 z bardzo dobrą infrastrukturą oraz komunikacją publiczną. Układ urbanistyczny budynków zapewnia poczucie prywatności i bezpieczeństwa z wydzielonymi miejscami rekreacyjnymi i placami zabaw.

Zakres działalności:
1. Projektowanie Architektoniczne
2. Obsługa prawna
3. Obsługa finansowa i administracyjna